Use it or Lose it!

הגיע הזמן לתרגל אנגלית מדוברת כדבר שבשגרה  

להתכונן טוב יותר ליום בו משתמשים בה להצלחה בקריירה

קורס פלא, פשוט לדבר אנגלית, עכשיו גם בטלפון

 לאקדמאים החוששים להציג את עבודתם באנגלית בפני קהל

לא מחוסר ידע אלא מחוסר תרגול 

ג'ודי ארנון, מפתחת השיטה, מורה מומחית לאנגלית מדוברת להצלחה בקריירה

PELE - Positive English Learning Experience

 

מנהלת קבוצת פלא, פשוט לדבר אנגלית גם בפייסבוק

מלמדת קורסים בהתאמה אישית

 

קורס מזורז באנגלית 3 מפגשים - הכנה ממוקדת ואפקטיבית להצלחה בריאיון עבודה, הרצאה ופגישה באנגלית. 

המחיר: 1200ש"ח

 

קורס מתקן באנגלית 6 מפגשים - מיועד למי שצריך להסיר חלודה מהאנגלית ולהוציא את השפה מן הכוח אל הפועל.   

המחיר: 1800ש"ח 

 

קורס מקיף באנגלית 12 מפגשים - שיפור אוצר המילים, תחושת הביטחון, הקניית משאבים חדשים לדיבור באנגלית.

המחיר: 2900ש"ח 

  

Judy Arnon, expert teacher for English conversation success

תקשורת אפקטיבית והצלחה באנגלית 

judypele@gmail.com