יש לכם black out באמצע המשפט?
משתמשים בתרגום באפליקציה/טרנסלייט? 

הכי טוב פנים מול פנים, כמו בחיים האמיתיים!

חפשו את פלא, פשוט לדבר אנגלית ביוטיוב ובפייסבוק ותתרגלו להשתמש נכון באנגלית עדכנית!!! 

"פלא - פשוט לדבר אנגלית" שונה מאיך שלימדו אתכם בבית הספר ומהתרגום האלקטרוני האוטומטי, והסיבה?

USE IT OR LOSE IT 

 

בעזרת ההיילייטס (החלק השלישי בכל שיעור) התלמידים משתמשים
במילים המתאימות ביותר לומר את הדברים בצורה מדויקת
באנגלית עדכנית בשיחות על הנושאים הרלוונטים להצלחתם

 

 

learn/study

Study at School (S)

Learn from Life (L)

Teachers teach. Students study. We learn from experience and from each other

 

Company/Society

I Enjoy the company of the people who work with me in the Hi-Tec company. 

There is inequality between men and women even in modern society.

Social norms take a long time to change. 

 

Can you see the difference between Judy and Jody?

Rules have an important role in understanding the meaning of words. 

 

Time is an interesting concept sometimes/many times confused, however,  it doesn't have to take a long time to see the different use of the singular and plural forms. 

 

Many people fly overseas in low-cost airlines. Some people take guided tours while others use Google maps as their tour guide

 

Downtown and uptown are parts of the big city. A town, therefore, is smaller than a city.  

 

I have a good memory so I make bad memories good too. Can you give me a reason why the heart is stronger than reason?

 

Arab people speak Arabic. However, Arab employees use English at work since English is the leading international language in our global economy.

 

So much

for common mistakes; It's

so easy

when you learn to use English well. It's

so great

to listen to yourself speak English confidently.

Stop relying on automatic translation 

so often

 

confidence - confident

difference - different

importance - important

eloquence - eloquent רהיטות בדיבור

The difference between confidence and confident is important for different reasons especially to people who value the importance of speaking English accurately.

 

We went on holiday. We had a nice tour in the North. We had a picnic. We had salads for the irst course. We had a Bar BQ for the main course. We had coffee and cake for dessert. We had a very nice time.

 

 

על הקשר בין מדיום למדיה באנגלית, שמעתם?

 

שפה היא אמצעי תקשורת בין בני אדם, אמצעי = מדיום.

 

חברות תקשורת ומדיה חברתית תורמים לקשר בין בני אדם, כן או לא?

 

מדיה היא צורת הרבים של המילה מדיום באנגלית (מקורה בלטינית)

 

medium-media

 

criterion-criteria

 

phenomenon-phenomena

 

I'm certain our love is meant to be. Do you understand what this means? Certain things mean the same for everyone.

 

Note how to pronounce 'r' after a vowel with the exception of 're' & 'ar'

Do you know the word 'birthday'? Then you can say the words 'shirt, color and purple' with a similar 'r' sound. But 'park, car and bar' have a different sound

 

experience

Who do you share your daily experiences with? What's your work experience? What virtual reality would you like to experience?

 

aquaintance

I'm aquainted with this issue; I find it difficult to be alone so I surround myself with aquaintances

 

except

We had everything ready for the birthday party except a cake

 

accept

If you want them to accept you as part of the group, you have to be punctual

 

approve

They approved his relocation to the USA

 

improve

The more you use English the more your English improves

 

prove

The lawyer provided evidence that proved his client was innocent

 

device

When you speak about an electronic device use 'on' for example, on TV, on the Internet, online, on the phone

The same rule applies to a day (it's turned on by the sun and then turned off) for example, on Saturday, on her birthday, on Rosh Hashana, on September 1

 

low/law

Low is the opposite of high, volume for example

Law is what you study to become a lawyer. The law of Human Rights is practiced in modern countries